Når du gør indsigelse til et kontrolgebyr må årsagen være, at du mener kontrolgebyret er udstedt ved en fejl forårsaget af COPARK.
Vores juridiske afdeling vil herefter gennemgå P-vagtens billeddokumentation. Såfremt P-vagtens billeddokumentation bekræfter overtrædelse af parkeringsområdets regler og vilkår vil din indsigelse blive afvist.
Der er ca. 4 ugers sagsbehandlingstid.
For at lette processerne og af juridiske hensyn skal al kommunikation vedr. indsigelse til et kontrolgebyr foregå skriftligt. Du bedes derfor benytte indsigelsesformularen på denne hjemmeside.

Har du spørgsmål til betaling eller andre forhold vedr. et kontrolgebyr som ikke omhandler en indsigelse kan du kontakte os på mail: kontakt@copark.dk.
Betales kontrolgebyret ikke inden den betalingsfristens udløb, indhentes oplysninger om køretøjets ejer/primær bruger hos SKAT og der vil herefter blive fremsendt rykkerskrivelser.
Betales kontrolgebyret fortsat ikke vil sagen blive overdraget til SVEA INKASSO A/S og du risikerer at blive registreret som dårlig betaler i RKI og Debitorregisteret.
Betaler du fortsat ikke, vil vi søge gælden inddrevet ved de danske domstole.
En seddel med påskrevet tid og/eller dato kan ikke erstatte vilkåret om brug af P-skive. Kun analog eller digital P-skive kan benyttes på steder med krav om brug af P-skive.
Af Østre Landsrets aføgrelse (ved U.20­14.3273Ø) fremgår desuden:
"Placering i bilens forrude af en håndskreven seddel med angivelse af p-skive og ankomsttidspunkt er således en tilsidesættelse af aftalevilkåret om brug af p-skive."
Det er føreren af køretøjets ansvar at sikre sig, at parkering af køretøjet overholder områdets parkeringsbestemmelser.
På Parkonline.dk beder vi af den grund om, at køretøjets registreringsnummer indtastes to gange for at undgå tastefejl.
Det er føreren af køretøjets ansvar at sikre sig at parkering af køretøjet overholdet områdets parkeringsbestemmelser.
Det er ikke muligt at få annulleret kontrolgebyret selv om man er i stand til at eftersende kopi/billede af parkeringstilladelse.
Der kan pålægges et kontrolgebyr i hvert kalenderdøgn køretøjet er parkeret i strid med de skiltede parkeringsbestemmelser.
Af Højesterets afgørelse (U.2­014.1719H) fremgår:
"Efter Højesterets opfattelse er det i forbindelse med vilkår om parkering nærliggende at forstå udtrykket »pr. påbegyndt døgn« som sigtende til kalenderdøgn. En anden forståelse, hvorefter der skal være mindst 24 timer mellem hver afgiftspålæggelse, har ikke en sådan føje for sig, at fortolkningsreglen i § 38 b skal anvendes. Aftalen må derfor forstås således, at der kan pålægges en kontrolgebyr i hvert kalenderdøgn, så længe bilen er parkeret."
På områder som kontrolleres af COPARK er der opsat lovpligtig skiltning ved indkørsel til området og på selve området. Det er føreren af køretøjets ansvar at være opmærksom på skiltning.
Som det fremgår af vilkårene for brug af gæstekort er gæstekortet kun gyldigt såfremt der ikke er rettet i kortet.
Skriver du forkert, så kassér gæstekortet og brug et nyt. Hvis du retter i kortet - uanset årsagen - risikerer du at blive pålagt et kontrolgebyr for at have rettet i gæstekortet.
Det er føreren af køretøjets ansvar at sikre sig, at brugen af gæstekort overholder de vilkår der er angivet på kortet og på skiltningen.
På nogle områder har områdets ejer bestemt, at parkering kun er tilladt for køretøjer under en bestemt længde eller vægt.
COPARK indhenter automatisk oplysninger om køretøjsdetaljer fra SKAT, køretøjsproducent og FDM.